ILoveOCR là một OCR trực tuyến dành cho các tài liệu và hình ảnh được quét thành các định dạng Word, Pdf, Excel, EPub và đầu ra văn bản có thể chỉnh sửa, hình ảnh thành văn bản, hoàn toàn miễn phí và dễ sử dụng.

Công cụ OCR trực tuyến

Mọi công cụ bạn cần để sử dụng OCR, trong tầm tay. Chuyển đổi tài liệu và hình ảnh được quét thành các định dạng đầu ra Word, Pdf, Excel, PowerPoint, EPub và Txt (Văn bản) có thể chỉnh sửa.

Thời gian đăng ký của bạn đã hết hạn. Quên mật khẩu
Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác! Vui lòng thử lại.
Đăng nhập bất hợp pháp, vui lòng thử lại! Vui lòng thử lại.

Vui lòng nhập email và mật khẩu của bạn để đăng nhập.

Quên mật khẩu
Hoặc tiếp tục với